Rotterdam (Willem de Kooning Academie)

Door Marjolein de Groen en Bram Kuypers
foto’s Bram Kuypers (BK)

Bij het betreden van de Willem de Kooning Academie valt direct op dat de hele academie in één stijl is vormgegeven. Alle afdelingen hebben een eigen logo en naam; hier is ruimte voor experiment!
We zijn nieuwsgierig en lopen direct door naar Fine Art, dat nu Autonomous Practices heet, om te zien hoe de afdeling zich staande houdt. Slechts een kwart verdieping is voor Autonomous Practices ingericht. Dit is weinig en de ruimte is dan ook vrij volgestouwd. We zijn in verwarring over wat werk is en wat niet. Er zijn een hoop experimenten gaande waarin soms toeschouwers en studenten worden betrokken.
In de rest van het gebouw is een zelfde tendens zichtbaar. Vooral op de designafdelingen hebben afstudeerders experimenten en geëngageerde projecten ontwikkeld. Dit past in een trend die over de gehele linie van de kunsten en academies zichtbaar is. Het is de vraag of dit op de Willem de Kooning goed heeft uitgepakt. Alle projecten staan afzonderlijk op een eiland en doet daarmee meer denken aan een vakbeurs dan aan een kunstexpositie. Daarnaast vragen geëngageerde projecten een engagement van de toeschouwer. Of deze daartoe bereid is, is zeer de vraag.

Een impressie:

01-WdKA2016
02-WdKA2016 
03-WdKA2016
04-WdKA2016 
05-WdKA2016 
06-WdKA2016 \
07-WdKA2016-Tim Demper
(onderst foto werk van Tim Demper)
Advertenties