Wouter Paijmans (Amsterdam Rietveld)

English text below

Wouter Paijmans (Amsterdam Rietveld)
Wouter-Paijmans
Zijn eindexamenwerk was vervlochten met werk van een andere afstudeerder, Juan de Porras-Isla. In het begin van hun studie werden Wouter en Juan gedwongen om met elkaar samen te werken. Daarom besloten ze ook op deze manier hun studie te beëindigen. Samen wonnen ze daarmee de Gerrit Riertveld Award (GRA) van 2015 én ook de Ron Mandos Young Blood Award! [Quote Ron Mandos Juryrapport >> Op interessante wijze is hun werk zowel plat als driedimensionaal, en sculpturaal als digitaal.]

Paijmans’ ruimtelijke objecten zijn gemaakt van aluminium en hebben een bijna driedimensionale trompe l’oeil kwaliteit. Het lijkt aanvankelijk alsof je in een gewone werkplaats bent met praktische en bruikbare objecten, zoals een stelling en keukentrapjes. In de ruimte staat een verzameling ‘schilderijen’ tegen de wand geleund.
Zijn werk verraad een interesse in de schilderkunst en beeldhouwkunst. Hij onderzoekt de kwaliteit en de noodzaak van het beeld. Enerzijds door de aluminium schilderijen en andere werkstukken (deels) te beschilderen. Anderzijds door deels onbeschilderde aluminium schilderijen, stellingkasten en trapjes te maken, die hij vervolgens in elkaar heeft gevouwen, alsof hij ze heeft afgekeurd en weggooit. Toch staan deze objecten prominent en vanzelfsprekend in de ruimte.
http://www.wouterpaijmans.nl/

—-

Wouter Paijmans (Amsterdam Rietveld)
Wouter-Paijmans
His graduation work was intertwined with another graduate, Juan de Porras-Isla. At the beginning of their studies, Wouter and Juan were forced to work together. That is why they decided to also finish their studies this way. Together they won the Gerrit Riertveld Award (GRA) of 2015 and also the Ron Mandos Youngblood Award! [Quote Ron Mandos Jury Report >> Their work is both flat as well as three-dimensional and sculptural as well as digital in a very interesting way.]

Paijmans’ spatial objects are made of aluminium and have an almost three-dimensional trompe l’oeil quality. At first, it seems like you are in a regular workshop with practical and useful objects, like a shelving unit and kitchen stairs. In the space, a collection of ‘paintings’ is leaning against the wall.
His work betrays an interest in painting and sculpture. He investigates the quality and necessity of the image. On the one hand by (partly) painting the aluminium paintings and other works. On the other hand by creating partially unpainted aluminium paintings, storage racks and ladders, which he then folds together, as if he has condemned and rejected them. However, these objects are placed prominently and obviously into the space.
http://www.wouterpaijmans.nl/

Advertenties