Vera Meulendijks |(St. Joost, Breda)

English text below

Vera Meulendijks |(St. Joost, Breda)
Vera Meulendijks

Vera Meulendijks laat veelzijdig werk zien. De zeefdrukken op papier en glas, haar boek en een video op een uiteengevallen beeldbuis zijn allemaal gepresenteerd met ambachtelijke precisie. Dit spreekt aan omdat haar werk juist voort lijkt te komen uit een fascinatie voor rasters, pixels en emoticons.

Vera koppelt het onderwerp los van het oorspronkelijke medium. Smartphoneschermen wisselt ze in voor zeefdrukrasters. Haar glitchy zeefdrukken doen denken aan kapotte beeldschermen. In plaats van een dode pixel gebruikt Vera lekkende inkt. Alles zwart-wit als minimale verbeelding van de code. Dit in tegenstelling tot alle kleurrijke HD-katten op regenbogen waar het internet zo vol van is.
http://verameulendijks.com/

Vera Meulendijks | (St Joost, Breda)
Vera Meulendijks

Vera Meulendijks shows versatile work in which the silk-prints on paper and glass, her beautifully executed book and a video on a disintegrating television screen are all presented with artisan precision. This is particularly appealing because her work precisely seems to stem from a fascination with volatile digital screens, pixels and emoticons.

Vera disconnects the subject from the original medium. She exchanges smartphone screens for silk-print screens. Her glitchy silk-prints are reminiscent of broken monitor screens. Instead of a dead pixel, Vera uses leaking ink. Everything in black and white as minimal representation of the code; contrary to all the colourful HD cats on rainbows the internet is so full of.
http://verameulendijks.com/

Advertenties