Tami Harmony Panik Vibberstoft (Utrecht HKU)

English text below

Tami Harmony Panik Vibberstoft (Utrecht HKU)
apperaat
Tami maakt momenteel deel uit van apperaat, het Deens/Nederlandse kunstenaarsduo dat ze vormt samen met Niels Gade. Samen zijn ze actief op het snijvlak van muziek, poëzie, film en performance.
Tami is voortdurend scripts aan het schrijven voor haar leven die ze vervolgens omzet naar haar werk. Ze gebruikt hiervoor haar privé- leven als een laboratorium en ziet zichzelf als gulle ‘facilitator’ van bijeenkomsten. Of zoals ze zelf zegt: “Er is niets dat ik niet kan doen.”
Tijdens haar eindexamen werden bezoekers gevraagd bepaalde handelingen uit te voeren volgens een strak schema van geregisseerde opdrachten. De aanwijzingen voor deze handelingen werden via een computerscherm op de wand geprojecteerd. Het is intrigerend werk en de performance van Tami behoort tot het meest spraakmakende onderdeel van de eindexamententoonstelling.
Tijdens Ernstig Geschikt is ‘Crater’ te zien, een reclame-muziek-video van het kunstenaarsduo apperaat. Daarnaast is er speciaal voor de expo in Circa…dit een app ontwikkeld waarbij je op specifieke gps coördinaten met je telefoon berichten kan afluisteren. Door met behulp van je smartphone naar de juiste locatie te lopen, kan je in Circa…dit naar het verborgen geluidsfragmenten luisteren; de app kan worden gedownload via http://recho.org/
http://www.tamvibberstoft.dk
http://apperaat.com

—–

Tami Harmony Panik Vibberstoft (Utrecht HKU)
apperaat
Tami is currently part of apperaat, the Danish / Dutch artist duo she forms together with Niels Gade. Together, they operate on the cutting edge of music, poetry, film and performance.
Tami is constantly writing scripts for her own life which she then transforms into her work. She uses her private life as a laboratory and sees herself as a generous ‘facilitator’ of meetings. Or as she puts it herself: “There is nothing I cannot do.”
During her graduation exhibition, visitors were asked to perform certain actions in accordance with a strict schedule of directed assignments. The instructions for these operations were projected onto the wall via a computer screen. It is intriguing work and the performance of Tami is among the most controversial parts of the entire graduation exhibition.
During Ernstig Geschikt, the film ‘Crater’ is displayed; a promotional/music video by the artist duo apperaat must. In addition, an app has been developed especially for the there exhibition in Circa…dit which enables you to use your phone to listen to messages at specific GPS coordinates. By walking to the correct location with the help of your smartphone, you can listen to the hidden sound clips in Circa…dit; the app can be downloaded from http://recho.org/
http://www.tamvibberstoft.dk
http://apperaat.com

Advertenties