Sara Bachour (Maastricht Academie Beeldende Kunsten)

English text below

Sara Bachour (Maastricht Academie Beeldende Kunsten)
SaraBachour
De video-film ‘Fables’ toont door middel van filmbeelden gebruiksobjecten van dierfiguren. In een fascinerende video presenteert Sara Bachour deze prullaria. De objecten draaien langzaam rond tegen een zwarte achtergrond. Kitscherige dierobjecten zoals een geglazuurde aardenwerken asbak in de vorm van een schildpad, worden zorgvuldig uitgelicht en vanuit een vast standpunt van dichtbij gefilmd. Een Italiaanse vrouwenstem vertelt over elk object een intrigerend, sprookjesachtig verhaal en creëert hiermee voor de ‘dieren’ een fictief verleden.
Sara werkt met een script waarin ze de werkelijkheid onderzoekt, waar het gewone onderdeel blijkt te zijn van een groter verhaal. Zelf zegt ze daarover: Het fascineert me in hoeverre de dingen die we bezitten symbolisch representatief zijn voor wie of wat we zijn. In mijn werk probeer ik dit bloot te leggen door de mechanismen achter dit principe zichtbaar te maken, niet alleen voor mezelf, maar ook voor de kijker. Ik probeer ze de verschillende kanten van het verhaal te tonen.

Met haar werk won Sara Bachour de TENT Academy Award van dit jaar.
Zie https://vimeo.com/141539022
http://www.sarabachour.com/

—–

Sara Bachour (Maastricht Academie Beeldende Kunsten)
SaraBachour
The video-film ‘Fables’ shows footage of everyday objects of animal figures. Sara Bachour presents these knickknacks in a fascinating video. The objects rotate slowly against a black background. Kitschy animal objects such as a glazed ceramic ashtray in the shape of a turtle, are carefully lighted and filmed close up from a fixed position. An Italian female voice talks about any object an intriguing fairy tale and creating for the ‘animals’ a fictitious past. A female Italian voice tells an intriguing, fairy tale-like story about each object, thus creating a fictituous past for the ‘animals’.
Sara works with a script in which she examines reality, where the ordinary turns out to be part of a bigger story. As she puts it hersels: It fascinates me how the things we possess are symbolically representative of who or what we are. In my work I try to reveal this by exposing the mechanisms behind this principle visible, not only for myself but also for the viewer. I try to show them the different sides of the story.

Sara Bachour won the TENT Academy Award with her work this year.
Look at https://vimeo.com/141539022
http://www.sarabachour.com/

Advertenties