Mathijs van Sark (Enschede ArtEZ)

English text below

Mathijs van Sark (Enschede ArtEZ)
MathijsVanSark
Mathijs van Sark maakt zowel sculpturaal werk als collages. Onze voorkeur gaat uit naar de sculpturen. De beelden van Mathijs van Sark worden met een grote liefde voor het materiaal samengesteld. Op zijn eindexamen toonde Mathijs twee trappen; één trap doet denken aan een piano, maar dan omhooglopend. Een andere trap staat diagonaal waardoor de treden horizontaal komen te staan, als een soort dressoir. Een intrigerende verzameling van kleine al dan niet zelfgemaakte voorwerpen staat er bovenop uitgestald.
Van Sark hoopt dat toeschouwers geboeid raken door zijn werk en is niet bezig met een boodschap of een kritiek die hij wil overbrengen. Hoe voeg je materiaal en vorm zo samen dat er een overtuigend beeld kan ontstaat? “Met deze manier van werken kan ik elk materiaal en elke vorm de vrijheid geven die het nodig heeft”, aldus Mathijs. Typisch woorden van een beeldhouwer.
http://cargocollective.com/mathijsvansark

—–

Mathijs van Sark (Enschede ArtEZ)
MathijsVanSark
Mathijs van Sark creates both sculptural works as well as collages. Our preference goes to the sculptures. The sculptures of Mathijs van Sark are composed with a great love for the material. On his graduation exhibition, Mathijs showed two staircases; one of them is reminiscent of a piano, but upward-running. Another staircase stands diagonally so that the steps are horizontal, as a kind of dresser. An intriguing collection of small, (whether or not self-made) objects is displayed on top of it.
Sark hopes that viewers become engrossed in his work and is not concerned with a message or criticism he wants to convey. How can you combine material and form in such a way that a convincing image can arise? “In this way of working, I can give each material and form the freedom it needs,” said Mathijs. Typical words of a sculptor.
http://cargocollective.com/mathijsvansark

Advertenties