Kai Chang (St. Joost Den Bosch)

English text below

Kai Chang (St. Joost Den Bosch)
Kai Chang
Kai Chang heeft verspreid over de ruimte objecten geplaatst die heel fragiel maar krachtig in hun subtiliteit zijn. Hekjes van o.a. keramiek, waarvan de afgebrokkelde hoekjes verguld zijn met bladgoud, staande gehouden door magneten in de grond. Op de grond liggen net niet ovale vormen zelf gegoten van aluminium en brons. Op sommige ligt een rol van rijstpapier met een tekening erop, die alleen zichtbaar is vanuit een buigende houding in de reflectie op het metaal. Een van deze vormen leunt tegen de muur en roept door de metalen reflectie op de grond een nieuwe dimensie op. Tegen een andere muur staan twee monolieten gemaakt van twee soorten gips, poreus en kwetsbaar. Meer richting de raamzijde van de ruimte ligt, iets opgetild van de vloer, een foto met uitzicht op een regenboog gezien door een raam met regendruppels. Op de regenboog is een miniatuur waterijsje van papier neergelegd dat met zijn overeenkomende kleuren een plek in de regenboog inneemt. Kijkend naar dit werk laat je alle andere objecten in de ruimte achter je. Dat is bewust zo ingericht. Kai Chang verwijst met de getoonde werken naar Aziatische rituelen en zet accenten of ‘tekens’ in de ruimte. Hij maakt door de plaatsing ook juist de leegte ertussenin zichtbaar en zet daarmee de waarneming van het publiek op scherp.
http://kaichang.nl/

Kai Chang (St. Joost Den Bosch)
Kai Chang
Spread through the space, Kai Chang has placed objects which are very fragile but powerful in their subtlety. Ceramic banisters, of which the crumbled off corners are gilded with gold leaf, are kept upright by magnets in the ground. Lying on the ground are (not completely) oval shapes cast from aluminium and bronze. On some of these, roles of rice paper are placed with drawings on them, which are only visible in the reflection on the metal if you are in a bent-over position. One of these forms is leaning against the wall and by the metal reflection on the ground, evokes the suggestion of a new dimension. Against another wall are two monoliths made from two types of plaster, porous and fragile. More to the direction of the window side of the room, slightly lifted from the floor, a photo is placed showing a view of a rainbow seen through a window with raindrops. On the rainbow, a miniature paper ice lolly is placed, occupying a place in the rainbow with its corresponding colours. Looking at this work, you leave all other objects in the room behind you. This is deliberate. With the works on display, Kai Chang refers to Asian rituals, putting ‘signs’ into the space. By the particular placement of the objects, he makes the viewer aware of the voids between them, and this way he puts the perception of the audience on edge.
http://kaichang.nl/

Advertenties