Iwan Smit (Rotterdam Willem de Kooning)

English text below

Iwan Smit (Rotterdam Willem de Kooning)
IWAN-SMIT
Tijdens onze zoektocht naar nieuw talent zien we de grote lichtbakken van Iwan. De één vindt het de moeite waard, de ander niet. We komen er niet uit. De signatuur, net als het hele werk, uitgevoerd in plexiglas, bewijst volgens de één haar gelijk. In de selectievergadering is er twijfel.
Iwan Smit staat bekend om zijn strakke en kleurrijke ontwerpen en zijn buitengewone beelden, schilderijen en illustraties. Van Illustratie, grafisch ontwerp, drukwerk, schilderen, of een-gek-project-dat-iemand-wil-realiseren-werk. Zelf beschrijft hij zijn werk als ‘een kleurrijke wereld, waarin schoonheid en balans worden aangevuld door een constante aanwezigheid van angst, verlies en wee.’
Als wij later ‘Iwan Smit’ googlen, blijkt hij ternauwernood afgestudeerd te zijn. Het werk is consistent, maar de kritiek van de academie komt erop neer dat ze hem niet van zijn eigen plan af hebben kunnen brengen. Een kunstenaar die niet in het keurslijf van de kunstenaar past en op zoek is naar controverse en de rand opzoekt, dus. Zo’n artiest willen we best tonen.
http://profound-art.blogspot.nl/
http://www.ababa.nl/artists/iwan-smit/
http://losbangeles.com/articles/iwan-smit-interview/
https://instagram.com/iwansmit/
http://pupcreativeagency.com/iwan-smit

—–

Iwan Smit (Rotterdam Willem de Kooning)
IWAN-SMIT
During our search for new talent, we are confronted with Iwan’s large light boxes. One scout thinks they’re worthwhile, the other disagrees. We can’t agree. The signature, just like the entire rest of the work, is carried out in plexiglass, according to the other scout, proves that she is right. Also in the selection meeting there was a discussion about these works.
Iwan Smith is known for his sleek and colourful designs and his extraordinary sculptures, paintings and illustrations. Illustration, graphic design, printing, painting, or a-crazy-project-someone-wants-to-realise-work. He himself describes his work as “a colourful world in which beauty and balance are complemented by a constant presence of fear, loss and woe.”
When we google ‘Iwan Smit’ later, it comes out that he graduated by the skin of his teeth. The work is consistent, but the criticism of the academy is basically that they have been unable to dissuade him from his plan. An artist who does not fit into the straitjacket of the artist and is looking for controversy and the edge. Such an artist we have no trouble with presenting.

http://profound-art.blogspot.nl/
http://www.ababa.nl/artists/iwan-smit/
http://losbangeles.com/articles/iwan-smit-interview/
https://instagram.com/iwansmit/
http://pupcreativeagency.com/iwan-smit

Advertenties