Presenting: Santeri Taurula

English text below
——————-
Santeri Taurula
Academie: Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
Werken in de expositie: Untitled (mixed media, 220 x 180 cm, 2014) & Untitled (mixed media, 110 x 85 cm, 2014)

Ernstig Geschikt-42

Santeri Taurula maakt mooi evenwichtige werken, allen van gelijkmatig niveau. Het zijn zorgvuldige composities. In de basis is het werk abstract, constructivistisch. Ook associaties met plattegronden dringen zich op.

Ernstig Geschikt-43

Met piepkleine ingevingen maakt Santeri monumentale opmerkingen. Verder maakt Taurula gebruik van onderdelen die al in de ruimte aanwezig zijn, waardoor het werk logisch op z’n plaats lijkt; een ijzeren staaf, een scheur in de achterwand, een verkleuring van de vloer. Alledaagse voorwerpen als een handdoek en wegwerpmaterialen zoals een roerstok uit een verfemmer, plakband en plakplastic worden terloops gebruikt, evenals gevonden voorwerpen of afval. De ingrepen zijn onderdelen van het werk zonder dat het trash wordt.

Toeval regeert, zo lijkt het werk uit te dragen, alsof de werken per ongeluk tot stand zijn gekomen.

Fotografie: Joost van Ophem

———————
Santeri Taurula
Academy: Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
Work in the exhibition: Untitled (mixed media, 220 x 180 cm, 2014) & Untitled (mixed media, 110 x 85 cm, 2014)

Ernstig Geschikt-42

Santeri Taurula makes nicely balanced works, all of a uniform level. They are careful compositions. In the basis the work is abstract, constructivist. Associations with floor plans also come up.

Ernstig Geschikt-43

With tiny inspirations Santeri makes monumental comments. Furthermore, Taurula makes use of components which are already present in the room, making the work appear logically in place; an iron bar, a crack in the wall, a discolouration of the floor. Everyday objects such as a towel or disposable materials such as a stirring stick in a bucket of paint, tape and adhesive plastic are used casually, as well as found objects or debris. The interventions are part of the work without becoming trash.

Coincidence reign , the work seems to imply, as if the work accidentally came into being completely accidentally.

Photography: Joost van Ophem

Advertenties

Presenting: Evelien Mattheij

English text below
——————-
Evelien Mattheij
Academie: Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost / Breda
Werken in de expositie: Zonder Titel (Spijker, 2014) & Zonder Titel (Digitale loop, 2014)

Werken die Evelien Mattheij op haar eindexamen toonde waren:
Een weggehaald raam, een gebogen plint, een opgetilde vloer, een draaiende spijker in de muur en een menselijke klok waarbij elke uur de tijd werd aangeduid door hetzelfde aantal mensen als de tijd aangaf; om 10 uur door 10 mensen en om 11 uur door 11 mensen, etc.
CAM00456

De bijna onopvallende werken die Evelien maakt zijn ook nog eens bijna niet zichtbaar. De opvallend onopvallende werken zijn echter niet subtiel maar onmiskenbaar. Alleen de draaiende spijker is zichtbaar in de tentoonstelling Ernstig Geschikt’14 aangevuld met een film-loop van een pleintje, waar iemand verstopt ligt onder de tegels. Door te ademen bewegen de tegels…

Evelien Mattheij.02

Met haar ubersubtiele maar zeer rake beelden toont Evelien zich een talent met lef.

———————

Evelien Mattheij
Academy: Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost / Breda
Work in the exhibition: Zonder Titel (Spijker, 2014) & Zonder Titel (Digitale loop, 2014)

The works that Evelien Mattheij showed in her final exhibition were:
One removed a window, one curved plinth, one raised floor, one nail in the wall – spinning-, and a human clock in which each hour was indicated by the same number of people as the hour of the day; at 10 o’clock by 10 people, at 11 o’clock by 11 people, etc.
CAM00456

The almost inconspicuous works Evelien makes are almost invisible as well. However, the conspicuously inconspicuous works are not subtle, but irrefutable. Only the rotating nail is visible in the exhibition Ernstig Geschikt ’14, together with a film loop of a square, where someone is hiding under the tiles. The tiles move because of this person’s breathing…

Evelien Mattheij.02

With her uber-subtle but very striking images, Evelien proves herself a talent with guts.

Presenting: Ingrid Davids

English text below
——————-
Ingrid Davids
Academie: Academie Minerva Groningen
Werken in de expositie:
– plafondplaat, hout, acrylverf
– marmer, hout, touw
– hout, onbekend
– plastic, hout
– plastic, piepschuim
– plastic
– vloerbedekking
– hout, schuimplastic, acrylverf, dennenappels
– plastic, schuim
– prikbord, hout, plastic
– hout, lakverf, blik
– hout, plastic
– hout, plastic, aarde, mos, blad

Ernstig Geschikt_suplement-7

Ingrid Davids vulde een hele ruimte met allemaal kleine werken en sterke beelden, zowel aan de wand als staande op de vloer. Met diverse herkenbare en vaak gevonden of achtergelaten materialen construeert ze nieuwe, herkenbare beelden, die meteen sterke associatie’s oproepen met bijvoorbeeld een berg of de maan. Om te voorkomen dat de herkenning en de associatie de overhand krijgen zijn de titels van de werken gelijk aan het materiaal waaruit ze bestaan. Zo heeft een kunstwerk dat onmiskenbaar een berglandschap suggereert als titel – plafondplaat, hout, acrylverf.

Ernstig Geschikt-81

Alles wat we daardoor zien of alles wat we denken te weten van Ingrids werk is daarmee een persoonlijke zienswijze van de kijker.

Soms valt er niet veel te begrijpen maar is het wel goed. Dit geld zeker voor het werk van Ingrid Davids: een vrije geest, met een overvloed aan ideeën. Dit is het begin van iets dat nooit meer stopt. 

Fotografie: Joost van Ophem
———————
Ingrid Davids
Academy: Academie Minerva Groningen
Works in de exhibition:

– plafondplaat, hout, acrylverf
– marmer, hout, touw
– hout, onbekend
– plastic, hout
– plastic, piepschuim
– plastic
– vloerbedekking
– hout, schuimplastic, acrylverf, dennenappels
– plastic, schuim
– prikbord, hout, plastic
– hout, lakverf, blik
– hout, plastic
– hout, plastic, aarde, mos, blad

Ernstig Geschikt_suplement-7

Ingrid David filled a whole room with lots of small works and strong images, either on the wall or standing on the floor. With several recognizable and often found or abandoned materials she constructs new, recognizable images, which immediately evoke strong association with for example a mountain or the moon. To prevent the recognition and association prevailing, the titles of the works are the same as the material of which they consist. For example, a work of art that is unmistakably suggests a mountain landscape, carries the title of – ceiling plate, wood, acrylic paint.

Ernstig Geschikt-81

Therefore, verything we see or everything we think we know about Ingrid’s work is thus a personal perspective of the viewer.

Sometimes there is not much to understand, but that’s alright. This applies especially to the work of Ingrid Davids: a free spirit, with an abundance of ideas. This is the beginning of something that will never stop.

Photography: Joost van Ophem

Presenting: Sabine Kongsted en Lotte Boon

English text below
——————-
Sabine Kongsted en Lotte Boon
Academie: Gerrit Rietveld Academie Amsterdam
Werken in de expositie: ANT (ruimtevullende installatie, 2014)

Ernstig Geschikt-67

Sabine Kongsted en Lotte Boon hebben tijdens hun afstudeerperiode een aantal ruimtelijke werken en ingrepen ontwikkeld gedurende een werkperiode in het Rietveldgebouw van de kunstacademie in Amsterdam. Ondanks het feit dat de architectonische interventies site-specific zijn ontwikkeld, zijn ze zo krachtig en sterk dat ze in elke ruimte passen.

Ernstig Geschikt-68

Een prachtig werk is het ruimtelijke werk bestaande uit een oude schuimrubber matras dat vastgehouden wordt door een houten “systeem”. Het ziet er enigszins nuttig uit, en de georganiseerde omlijsting werkt tegelijkertijd als steun; als ondersteuning.

Ernstig Geschikt-71

Fotografie: Joost van Ophem
———————
Sabine Kongsted and Lotte Boon
Academy: Gerrit Rietveld Academie Amsterdam
Work in the exhibition: ANT (ruimtevullende installatie, 2014)

Ernstig Geschikt-67

Sabine Kongsted and Lotte Boon developed spatial works and interventions in the Rietveld building from the Art Academy in Amsterdam during a work period in their graduation year. Despite the fact that the architectural interventions have been developed site-specific, they are so powerful and strong that they fit into any space.

Ernstig Geschikt-68

A stunning work is the spatial work consisting of an old foam mattress which is held by a “system” made of wood. It looks somewhat useful and the organized frame works simultaneously as a support; as a support system.

Ernstig Geschikt-71

Photography: Joost van Ophem

Presenting: Geert van der Schaaf

English text below
——————-
Geert van der Schaaf
Academie: ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Enschede
Werken in de expositie: A different reality (Serie polaroids, ingelijst, 2014)

Ernstig Geschikt-50

Geert is een goede fotograaf. Hij fotografeert afbeeldingen van landschappen. Zowel fantastische details als klassieke vergezichten. Het zijn niet zomaar registraties. Geert manipuleert! Heden, verleden en toekomst spelen hierin een belangrijke rol, maar ook mystiek en drama. Daarnaast beheerst hij de techniek.

Ernstig Geschikt-51

De polaroidserie ‘a different reality’ is een onderzoek naar de realiteit. Foto’s worden tegenwoordig eindeloos gemanipuleerd en iedereen doet daar aan mee. Het is heel gemakkelijk om een nieuwe werkelijkheid te creëren. Schijn bedriegt. Met de ‘oude’ polaroid-film-techniek heeft Geert afbeeldingen gemaakt. De foto’s lijken op oude gevonden foto’s, maar ze zijn splinternieuw.

Ernstig Geschikt-52

Fotografie: Joost van Ophem

———————
Geert van der Schaaf
Academy: ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Enschede
Work in the exhibition: A different reality (Serie polaroids, ingelijst, 2014)

Ernstig Geschikt-50

Geert is a good photographer. He shoots images of landscapes. Both of superb details as of classic vistas. The photographs are not just registrations. Geert manipulates! Past, present and future play an important role, as well as mysticism and drama. Besides this, he has also really managed to master the technique.

Ernstig Geschikt-51

The Polaroid series ‘a different reality’ is Geert’s research into reality. Photos are endlessly manipulated nowadays and everyone participates in this. It is very easy to create a new reality. Appearances are deceiving. Geert has made images using the ‘old’ polaroid film technique. The pictures look like old found photos, but they are actually brand new.

Ernstig Geschikt-52

Photography: Joost van Ophem

Presenting: Liza Wolters

English text below
——————-
Liza Wolters
Academie: , Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost / Breda
Werken in de expositie: All of these images are the outcome of certain observations (Bundel/papier/fotografie, 2014), One out of ten, ten out of one (Houten balkjes, verf, fotosheets, 2014), Your reaction is normal (Canvasdoek, foto, 2014), ISN’T IT? (Papier, pamfletten, 2014), Zonder titel (Foto op gebogen zinken plaat, 2014)

Ernstig Geschikt-61

Liza beschouwd de wereld als een voortdurende choreografie van elementen, dingen, materialen, mensen en alles daartussenin. De relatie, communicatie en de patronen tussen deze elementen vormen de kern van haar werk.

Ernstig Geschikt-65
Ernstig Geschikt-66


Het duurt even voordat het tot je doordringt dat we hier met een fotograaf van doen hebben. Liza Wolters gebruikt foto’s echter als medium, als beeldhouwersmateriaal. Ze worden gebruikt om beelden van te maken. Om de werkelijkheid mee te manipuleren, veranderen, van commentaar te voorzien. Liza is telkens op zoek naar het beeld. Waarbij het platte beeld onderdeel wordt van de driedimensionale werkelijkheid. Fotografie speelt daarin een centrale rol.

Ernstig Geschikt-63

Fotografie: Joost van Ophem

———————
Liza Wolters
Academy: , Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost / Breda
Work in the exhibition: All of these images are the outcome of certain observations (Bundle/paper/photography, 2014), One out of ten, ten out of one (Wood, paint, photosheets, 2014), Your reaction is normal (Canvas, photo, 2014), ISN’T IT? (Paper, pamphlets, 2014), Zonder titel (Bend photo, 2014)

Ernstig Geschikt-61

Liza regards the world as an ongoing choreography of elements, things, materials, people and everything in between. The relationship, communication and patterns between these elements are the core of her work.

Ernstig Geschikt-65
Ernstig Geschikt-66

It takes a while before you realise that we are dealing with a photographer here. But Liza Wolters uses photographs as a medium, as a sculpting material. They are used to make images of. To manipulate, change and comment on reality. Liza is always looking for the image, in which the flat image becomes part of the three-dimensional reality. Photography plays a central role in this.

Ernstig Geschikt-63

Photography: Joost van Ophem

Presenting: Elena Juzulenaite

 English text below
——————-
Elena Juzulenaite
Academie: Willem de Kooning Academie Rotterdam
Werken in de expositie: Cast of things collected in squats: Book: ‘Things I never knew about England’ – Blow up beach ball – Prizes – Hammer – Crowbar – Mug – Clock – Mirror

Ernstig Geschikt-36
Elena maakte een hele studie van kraakpanden en de bewoners ervan. In deze tentoonstelling presenteert Elena de gipsen afgietsels die ze maakte in kraakpanden. Elena legt niet alleen bloot dat er mensen in deze huizen hebben geleefd. Haar werk zegt ook iets over de waarde die mensen hechten aan de spullen die ze achterlaten. Het is een beetje triest, als in een sentimenteel boek. Door de spullen af te gieten en op een altaartje te presenteren worden de afgietsels een relikwie van deze tijd. Een opwaardering van vaak wegwerpspullen. Een bijna museale collectie. Zoals de strandbal van gips -eerst een stukje plastic- die nu een heus beeldhouwwerk is geworden. 

Ernstig Geschikt-39Prizes, 2014

Fotografie: Joost van Ophem

———————
Elena Juzulenaite
Academy: Willem de Kooning Academie Rotterdam
Works in the exhibition: Cast of things collected in squats: Book: ‘Things I never knew about England’ – Blow up beach ball – Prizes – Hammer – Crowbar – Mug – Clock – Mirror

Ernstig Geschikt-36

Elena made a study of squats and their inhabitants. In this exhibition she presents the plaster casts she made in squats. Elena does not only expose that there people lived in these houses. Her work also says something about the value people attach to the thing they leave behind. It’s a little sad, like a sentimental book. By casting these things and presenting them on an altar, the castings become a relic of the times. An upgrade of many disposable items. Almost like a museum collection. Like the plaster beachball -before just a bit of plastic- which has now become a proper sculpture.

Ernstig Geschikt-39Prizes, 2014

Photography: Joost van Ophem

Presenting: Goof Kloosterman

English text below
——————-
Goof Kloosterman
Academie: HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Werken in de expositie: Between 0/1 (Installatie, 2014)

Goof Kloosterman is nieuwsgierig, experimenteert, onderzoekt en is gefascineerd door is licht en techniek. In de tentoonstelling Ernstig Geschikt ’14 staat Between 0/1, een technische installatie in een soort verborgen ruimte op de onderste verdieping, met een camera, een monitor, een beamer, een filmdoek en een lamp: een felle, witte gasontbrandingslamp. Deze brandt, via een live verbinding met de camera, een felle spot op de monitor en veroorzaakt op deze manier een storing op de beeldbuis; een soort beschadiging op het beeldscherm van gekleurde pixels. Het spectrum van het licht wordt via felle kleuren rood en blauw zichtbaar op het scherm. Om te voorkomen dat het tv-scherm beschadigd raakt, verplaatst de camera via een ingebouwde timer elke 8 minuten de felle spot op een ander deel van het beeldscherm. Bij elke beweging van de camera ontstaat een nabeeld van de oude spot en een oplichtende, felgekleurde nieuwe spot.

Ernstig Geschikt-GoofKloosterman
Between 0/1 (Installatie, 2014)

De bezoeker wordt in de gelegenheid gesteld binnen te treden in de ruimte, maar wordt door de camera gedetecteerd en geprojecteerd op de wand en daarmee automatisch onderdeel van deze installatie. De ruimte voelt een beetje als een observatiekamer, zoals in een politiebureau. Zijn we aan het observeren of worden we geobserveerd ? Of zijn we in afwachting van dit alles.

Ernstig Geschikt-6
Between 0/1 (Installatie, 2014)

De ervaring is bijzonder, als bezoeker raak je gefascineerd zonder dat je precies snapt wat de bedoeling is. Dringen we zo door in het domein van de kunstenaar? Inmiddels verblindt door het licht verlaat je gedesoriënteerd de ruimte. Was dit zijn doel?

Fotografie: Joost van Ophem

———————
Goof Kloosterman
Academy: HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Work in the exhibition: Between 0/1 (Installatie, 2014)

Goof Kloosterman is inquisitive; he experiments, investigates, and is fascinated by light and is technology. In the exhibition Ernstig Geschikt ’14, a technical installation called Between 0/1 is situated in a kind of hidden space on the lower floor, with a camera, a monitor, a projector, a screen and a bright, white lamp. The lamp which is connected to the camera via a live connection, burns a bright spot onto the monitor and in this way causes a fault; a type of damage of coloured pixels onto the screen. The spectrum of light is made visible on the screen through bright colours of red and blue. To prevent the TV screen from breaking, the camera moves the bright spot to another part of the screen every 8 minutes via a built-in timer. With every movement of the camera, an afterimage of the old spot and a glowing, brightly coloured new spot is created.Ernstig Geschikt-GoofKloostermanBetween 0/1 (Installatie, 2014)

The visitor is given the opportunity to enter into the space inside, but is detected by the camera and projected onto the wall, automatically becoming part of this installation. The space feels a bit like an observation room, like in a police station. Are we observing or are we being observed? Or are we waiting for an answer to all this.

Ernstig Geschikt-6
Between 0/1 (Installatie, 2014)

The experience is interesting, as a visitor you become fascinated without really understanding what exactly is intended. Is this how we urge into the domain of the artist? Meanwhile, blinded by the light you leave the space feeling quite disoriented. Was this the idea?

Photography: Joost van Ophem

Presenting: Saskia Blokzijl

English text below
——————-
Saskia Blokzijl
Academie:
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem
Werken in de expositie: Linda van Rooijen (x2), Mike Kelly, Charlot van den Brink (olie op doek, 2014)

Ernstig Geschikt-24
Linda van Rooijen, 60 x 70 cm & Mike Kelly, 70 x 80 cm

Saskia ‘boetseert’ in olieverf op canvas alledaagse tafereeltjes zoals interieuren en kamers (van Linda, Mike en Charlot?) met een vreemd perspectivisch effect. Ze maakt telkens verschillende versies van dezelfde onderwerpen, maar het resultaat is elke keer geheel anders, qua beleving en atmosfeer. Elk stukje canvas wordt benut, op elk onderdeel zitten dikke klodders verf. Schilderachtige, vette toetsen en goed, fel, kleurgebruik. Echte schilderijen!

Ernstig Geschikt-28Linda van Rooijen, 24 x 30 cm, olie op doek, 2014

Saskia is ook één van de winnaars van de Buning Brongers Prijs

De Buning Brongers Prijs is een tweejaarlijkse Nederlandse kunstprijs voor jonge beeldend kunstenaars.

Fotografie: Joost van Ophem
———————
Saskia Blokzijl
Academy:  
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem
Work in the exhibition: 
Linda van Rooijen (x2), Mike Kelly, Charlot van den Brink (oil on canvas, 2014)

Ernstig Geschikt-24
Linda van Rooijen, 60 x 70 cm & Mike Kelly, 70 x 80 cm

Saskia ‘moulds’ everyday scenes such as interiors and rooms (Linda, Mike and Charlot’s ?) in oil on canvas, in a strange perspectives. She makes different versions of the same topics, but the result is totally different every time, in terms of perception and atmosphere. Every piece of canvas is used, on each part, thick globs of paint are put. Painterly, bold brushstrokes and a good, bright use of colour. Real paintings!

Ernstig Geschikt-28Linda van Rooijen, 24 x 30 cm, olie op doek, 2014

Saskia is also one of the winners of the Buning Brongers Price

The Buning Brongers Price is a biennial Dutch art prize for young artists.

Photography: Joost van Ophem

Presenting: Roos Cornelius

English text below
——————-
Roos Cornelius
Academie: Minerva Groningen
Werk in de expositie: ERGENS (Somewhere) video, 2014

Ernstig Geschikt-15
ERGENS (Somewhere) video, 2014

Roos presenteert in Ernstig Geschikt haar eindexamenfilm: ERGENS. De kijker wordt verleidt; waar zijn we eigenlijk en waarom klinkt er gezang? Droom en werkelijkheid komen in deze film mooi samen. Bepaalde elementen uit de film bevinden zich buiten het kader waarna ze zich op onverwachte wijze blootgeven. Een licht ontregelende ervaring.

ROOS filmstill
ERGENS (video, 2014)

Fotografie: Joost van Ophem
———————

Roos Cornelius
Academy: Minerva Groningen
Work in the exhibition: ERGENS (video, 2014)

Ernstig Geschikt-15
ERGENS (video, 2014)

Roos presents her graduation film: ERGENS. The viewer is seduced; where are we and why can we hear singing? Dream and reality come together nicely into this film. Certain elements of the film are located outside the frame, after which they are exposed in unexpected ways, accounting for a slightly unsettling experience.

ROOS filmstill
ERGENS (video, 2014)

Photography: Joost van Ophem